Raty - System Credit Agricole (dawny Lukas)

Wymagane dokumenty:
Aby dokonać zakupu na raty w systemie Credit Agricole w większości przypadków wystarczy przedłożyć tylko dowód osobisty.

W sporadycznych przypadkach bank wymaga dodatkowo:
• Dokumentów poświadczających fakt uzyskiwania stałych dochodów 
W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu dokumentami tymi są: 
• zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: Aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto lub netto za ostatnie 3 miesiące (konieczny numer PESEL na zaświadczeniu), lub wydruk z rachunku bankowego o wpłynięciu ostatniej wypłaty na rachunek starającego się o raty (w tytule od kogo dla kogo plus wynagrodzenie za okres), lub wydruki RMUA za ostatnie 3 m-ce z kwotą wypłaty netto (oryginały do wglądu).
• emeryci i renciści: Ostatni odcinek emerytury (renty) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji 
• prowadzący gospodarstwo rolne: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub kserokopia* ostatniego dowodu wpłaty podatku rolnego 
• prowadzący działalność gospodarczą: Kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopie* dowodów wpłaty podatku dochodowego lub wpłat do ZUS za ostatnie trzy miesiące (opłacane w terminie) 
• inne źródła dochodu: Według indywidualnych ustaleń z bankiem. 
*oryginał do wglądu 
Mamy w ofercie kredyty promocyjne około 0.8% na jeden m-c (ile rat tyle procent oprocentowania w skali roku), liczba rat 10-48.
Szczegóły pod nr tel. 22-894 04 05


lukas_pdf.gif
zaświadczenie o zarobkach
[67 KB]