Od października do końca marca zapraszamy do przechowalni jednośladów. Rowery zimują w ogrzewanym i monitorowanym pomieszczeniu. Cena usługi wynosi 20zł za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowych informacji udzielimy Państwu w sklepie lub telefonicznie...